• portfolio1
  Vzdelanie a zručnosti sú priorita.
 • portfolio1
  Veríme v nápady a kreativitu.
 • portfolio1
  Svet je rozmanitý. My ho taký chceme.
 • portfolio1
  Pomáhame v ťažkých životných situáciách.

Združenie funguje od roku 2013 (oficiálne zaregistrované od decembra 2013), kedy sa skupina mladých "úspešných" Rómov a Rómiek rozhodla pomáhať aj ostatným, aby sa mohli posunúť vo svojom živote a aby sa dostali na vyššiu úroveň, než na akej sa aktuálne nachádzajú. Na Slovensku, v Európe a vo svete existuje pre mladých ľudí veľa príležitostí a možností, ako sa realizovať a ako získať podporu pre svoje aktivity a projekty. Problémom je však to, že o nich nevedia takmer nič práve tí mladí ľudia, ktorých sa to najviac týka.

Počas posledných rokov sa realizovalo strašne veľa projektov, nielen u nás ale aj inde v Európe s cieľom zapojiť práve tú mládež, ktorá je navjviac vylúčená. Zúčastnili sme sa len za posledné 2 roky mnohých diskusií, seminárov, konferencií, školení a projektov, ktoré boli veľmi dobré a informačne nasýtené. Chýbali tam však podľa nášho názoru opäť práve tí, pre ktorých najviac sú tieto informácie určené a potrebné. Aj preto sme sa rozhodli zapojiť mladých ľudí z "rómskych osád" = z marginalizoavných rómskych komunít do našich aktivít. V roku 2014 sme zrealizovali 17 stretnutí s mladými ľuďmi v obciach, kde je stále vysoká miera segregácie. Realizovali sme stretnutie napr. v Rudňanoch, v Žehni, v Jarovniciach, vo Výbornej, v Krompachoch a pod. Všade bola veľmi nízka úroveň informovanosti mladých ľudí o akýchkoľvek možnostiach, ktoré sú pre nich pripravené. Všetky tieto stretnutia boli pre nás neskutočne poučné a na základe informácií a podkladov od týchto mladých ľudí a od rôznych terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou sme pripravili aj návrh na tento projekt.

Okrem toho sme začali realizovať vzdelávacie aktivity pre zvolených rómskych poslancov a poslankyne a pre rómskych starostov. Pilotný projekt sme spustili v obci Jarovnice a pokračovať budeme aj v ďalších obciach.